Informatii

Selectare Utilitati
Am gasit 0 anunt Vezi anunturi
Your search results

Acte necesare pentru vânzarea unui imobil

 1. Actul de proprietate asupra imobilului( contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate sau de un certificat de moștenitor, obținut în urma succesiunii la notar și intabulat în cartea funciară)
 2. Certificat fiscal (acest act este eliberat de Administrația Financiară unde se plătește impozitul anual pe imobilul în cauză. Certificatul atestă faptul că proprietarul nu are datorii către Stat. Dacă există mai mulți coproprietari, autoritățile emit certificat fiscal pentru fiecare dintre aceștia)
  Atenție! Certificatul fiscal este valabil doar până la sfârșitul lunii în care este emis.
 3. Documentație cadastrală (cadastru și intabulare-aceasta poate fi întocmită doar de către un expert cadastral autorizat)
  Lista experților autorizați poate fi consultată pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Tot aici găsești și datele lor de contact.
 4. Extras de carte funciară (Acest act poate fi obținut prin intermediul biroului notarial)
  Atenție! Extrasul de carte funciară este valabil pe o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării.
 5. Certificat de performanță energetică (Acest certificat este eliberat doar de către un auditor energetic atestat.
  Lista auditorilor energetici autorizați poate fi consultată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene)
 6. Adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari (doar în cazul apartamentelor)
  Această adeverință atestă faptul că proprietarul nu are datorii față de asociația de proprietari/locatari, cum ar fi întârzieri la plata întreținerii, datorii pentru cheltuielile comune, etc.
 7. Încheierea de intabulare
 8. Adeverință de la Salubris( dacă nu este inclus în Asociația de Proprietari)
 9. Ultima factură cu chitanță de la E-ON energie electrică și de la E-ON gaze naturale(dacă există contor de gaz separat)

Notă:
Cumpărătorul este cel care plătește onorariul perceput de biroul notarial unde se semnează contractul de vânzare-cumpărare. Acesta este calculat în funcție de valoarea locuinței.

Compara Anunturi